Καταστήματα

Χαλάνδρι - Αγίας Παρασκευής 2 -  2106851230
Ρόδος   - πλ.ακαδημίας 1 -  2241030029