Εγκαταστάσεις

Η εδρα της εταιρείας Zio Peppe βρίσκεται στην Αθήνα και διαθέτει καταστήματα σε διάφορα σημεία της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας με τη μέθοδο franchise.